Bij Fashion For Cycling gaan we niet alleen continu op zoek naar nieuwe producten en manieren om onze klanten van het beste fietsmateriaal te voorzien. Ook voelen we het als onze plicht om het groene en milieuvriendelijke imago van de fiets in de verf te zetten en ons steentje bij te dragen aan een beter milieu. Daarom kreeg het dak van de Fashion For Cycling-winkel te Lotenhulle tijdens het jaareinde van 2019 een grondige make-over. Er werden namelijk ruim 280 zonnepanelen geplaatst die de 3.200 vierkante meter grote winkel van groene stroom zullen voorzien!

Voorafgaand aan de installatie van de zonnepalen werd rond midden november 2019 van start gegaan met de renovatie van het dak. Er werd een volledig nieuwe daklaag gelegd met een extra 10mm isolatie, wat een aanzienlijke daling van het energieverbruik én uitstoot met zich zal meebrengen. In een laatste fase werden ruim 280 zonnepanelen geïnstalleerd die de winkel van duurzame energie zullen voorzien. Volgens berekeningen kan door de plaatsing van de zonnepanelen en extra isolatie een uitstoot van CO2 emissies van wel 70.000 kg per jaar worden vermeden!

Waarom de keuze voor zonne-energie? Uiteraard is de installatie van zonnepalen een financieel interessante beslissing, maar daarnaast vinden we dat Fashion For Cycling – als onderneming in de fietswereld – een bepaalde rol te vervullen heeft. Naast het promoten van het gezondheidsaspect van fietsen, ligt het accent ook op het groene imago dat fietsen met zich meebrengt. Dat is ook iets wat zaakvoerder Cindy Van Eyck beaamt. Graag laten we de drijvende krachten achter Fashion For Cycling even aan het woord.

Luc Watté: “Een dergelijk groot pand als Fashion For Cycling Lotenhulle verbruikt heel wat energie en dit neemt dan ook een grote hap uit het budget. Uiteraard kunnen we dan ook niet om het financieel interessante aspect heen. Maar bij Fashion For Cycling hebben we ook een bepaalde voorbeeldfunctie te vervullen. Onze onderneming maakt deel uit van de fietsbranche, een sector met een sterk ecologisch aspect. Ook wij willen ons steentje bijdragen aan een beter milieu. Daarbij is het dak voorzien van zonnepanelen voor ons een meer dan logische stap. Een leuk bijkomend feit is dat tijdens een groot deel van de uren zonneschijn de winkel ook geopend is. De zonnepanelen gaan trouwens, afhankelijk van de weersomstandigheden, ruim 25 jaar mee, dus zijn we voor een tijdje goed.”

Cindy Van Eyck: “Daarnaast is het voor ons ook zeer belangrijk om het groene imago van een zaak als Fashion For Cycling door te trekken. Bij ons is het niet zomaar een loos begrip. Onze hoofdmissie is om mensen warm te maken voor de fiets, hen al het nodige materiaal te bieden en het fietsgebeuren in het algemeen te promoten. Daarnaast is het ook onze taak om onze klanten even te laten stilstaan bij het ecologische aspect. Zo werden een tijd geleden al de plastieken zakken vervangen door zakjes uit papier. Maar vaak hebben kleine zaken als goed sorteren, recycleren en dergelijke ook al een grote impact.”